Nicole ‘Josy’ Van Palm

Wat een vrouw, wat een warmte straalde ze uit! Lieve Nicole, het ga je goed hierboven!! Voor eeuwig en altijd in ons hart!
Lieve Hugo, heel veel moed en sterkte!!! Weet dat Nicole voor eeuwig bij je is!!!