Nicole ‘Josy’ Van Palm

Ik wil jullie heel veel sterkte toewensen bij dit verlies.