Nicole ‘Josy’ Van Palm

Innige deelneming bij het overlijden van nicole.
En veel sterkte.
Wim de potter.