Nicole ‘Josy’ Van Palm

Beste Hugo onze oprechte deelneming uw geliefkoosde echtgenote Nicole en nog veel sterkte.