Nicole De Cooman

Koester de mooie herinneringen, waarin jullie hopelijk troost en steun kunnen vinden.
Veel sterkte met dit grote verlies.
Monique Baert