Nelly Van Roye

Een geliefd persoon is heengegaan.
We wensen jullie veel moed in deze moeilijke dagen.