Mariette (Maria) Hemeleers

Innige deelneming in het diepe leed dat jullie treft.