Maria Van Elewijck

Had ik geweten dat het de laatste keer was
dat ik je zag,
dan zou ik nog een keer omgekeerd zijn
en had ik je in mijn armen genomen.

Als er iets tussen ons stond,
hoe onbeduidend ook,
dan had ik het graag uit de weg geruimd,
en je als teken van verzoening
nog eenmaal de hand gereikt.

Enkele woorden, die onuitgesproken bleven,
zou ik je graag ten afscheid hebben gezegd.
Ik had zo graag nog een keer bedankt gezegd
voor je vriendschap, liefde en goedheid.

Maar vooral had ik je graag nog duidelijker gezegd
hoeveel je voor me betekent,
in plaats van aan te nemen dat je dat wist.

Oprechte deelneming, freya
Zorgteam TM