Maria Louisa “Wiske” Electeur

Beste Familie,

Met grote droefheid, maar ook met veel heel mooie en warme herinneringen wil ik mijn oprechte deelneming betuigen.
Marie-Louisa, was op Qualiphar altijd een momument! Zij heeft mee de fundamenten gelegd tot wat het is geworden! Ik zal haar steeds met een glimlach op het gezicht, blijven herinneren. Ze kon werken en anderen laten werken! Steeds wel met een warm hart!
Veel sterkte bij dit verlies,

Karl Verlinden