Maria Feys

Innige deelneming bij het overlijden van jullie moeder en grootmoeder. Vanwege Maurits Feys en Georgette Vanhooren