Maria Feys

Beste familie bij deze betuig ik jullie mijn innige deelneming.