Marc Ringoot

innige deelneming bij het overlijden van een oude collega als chauffeur en zaakvoerder van een bedrijf geweest
ik hoop het beste voor de familie
dit namens limousines michel bv en zijn voltallig personeel