Marc Eenens

Het doet ons leed te vernemen dat Marc overleden is. Mag ik dan ook mijn medeleven betuigen voor dit veel te jonge verlies. Zoals je zegt, heeft hij gelukkig niet veel pijn gehad.