Marc Eenens

Via deze weg uit ik mijn medeleven bij het overlijden van Marc. Zelfs als onze familiebanden niet zo nauw meer zijn, toch ben ik jullie familie niet vergeten. De herinneringen aan onze jeugdjaren met de vriendschap tussen onze ouders toen, blijven mooie herinneringen. Veel sterkte deze dagen voor de gehele familie.