Madeleine Van de Velde

Beste William en familie,
wij wensen jullie allen veel sterkte bij het heengaan van moeder.
Marc en Sonja