Madeleine Van de Velde

Aan de familie
Wij wensen jullie heel veel sterkte om dit
verlies te verwerken!
vanwege
Myriam en Vic Vermeiren – Tissen