Madeleine Van de Velde

Beste William
Ik nam kennis van het overlijden van je beminde moeder, mevrouw Madeleine Van de Velde en wens mijn oprechte deelneming te betuigen. Tegelijk wens ik je veel moed en sterkte in deze moeilijke periode van rouw.
Genegen groet
Monique Van der Straeten