Madeleine Van de Velde

Innige deelneming
Koester warme herrinneringen
Vanwege Fam Van overstijns christine en nancy (dochters louis en monique)