Lucien Dendooven

Met oprecht medeleven aan de ganse familie