Lucien Dendooven

Aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Lucien Dendooven – mijn dooppeter – oudste broer van mijn vader Germain Dendooven – onze oprechte deelneming. Wij hebben recent ook afscheid moeten nemen van mijn moeder. Wij begrijpen de pijn en de leegte dat wij moeten kunnen plaatsen. Veel sterkte.
Patrick Henderson en Marianne Dendooven.