Lucien Dendooven

Er is een boom geveld maar de hemel heeft er een mooie ster bij. Innige deelneming vanwege
Colette Vanderbeken en familie
Hugo Vanderbeken en familie