Lucien Dendooven

Pater Bart wenst alsnog mijn innige deelneming bij het overlijden van Julien Dendooven. Ik heb hem en zijn vrouw en familie zeer goed gekend. Ik heb altijd heel veel bewondering gehad voor zijn werk in en rond de parochie van Koningslo. Ik heb veel met samengewerkt en ik had altijd heel voor bewondering voor zijn inzet, zijn geloof, zijn liefde voor Koningslo en zijn familie alsook het parochiaal centrum en nog zo veel meer. Met hart en ziel en een diep geloof voor God en zijn Scheppingswerk heeft hij heel veel betekend voor het welzijn van ieder mens. Het doet mij spijt hem de laatste jaren niet meer ontmoet te hebben, maar zijn grote familie zal zeker altijd dankbaar blijven voor de liefde, de dienstvaardigheid en nog zo veel meer. En iedereen, die hem gekend en bemind heeft, mogen en moeten dankbaar zijn met hem te mogen samenwerken. Lieve familie van Nelly en Lucien: moge het ook goed gaan en blijf getuigen niet alleen wat Lucien, uw vader, opa, enz. gedaan heeft. Blijf zijn werk voortzetten tot welzijn van ieder medemens. Het gaat u allen goed met groeten van pater Bart, die ook voor jullie blijf bidden in mijn dagelijkse eucharistie op mijn kamer in het rusthuis H.Hart te Grimbergen. Tot ziens en veel Geluk en Liefde met en voor elkaar. en het gaat ook goed met ondertekende: pater Bart.