Lucien Dendooven

Beste familie,
Ik wil mijn oprechte deelneming betuigen bij het overlijden van Lucien.
Ik heb hem sinds 1982 gekend als collega (vertaaldienst) in het ACV-Openbare Diensten (toen nog de CCOD).
Lucien was een minzaam man, vriendelijk en vaderlijk.
Veel sterkte toegewenst vanwege Sabine Paternoster