Louise Melchior

Niemand zal ooit weten
hoe graag we je gezien hebben
Niemand zal ooit beseffen
hoeveel pijn we hebben
Niemand zal ooit ondervinden
hoeveel we je zullen missen
Niemand zal ooit begrijpen
welke rol je speelde in ons leven
Maar iedereen zal weten dat je
nooit echt dood bent
Altijd zullen we je meedragen
in ons hart
Nooit zullen we er ook maar aan
denken om je te vergeten!
Innige deelneming vanwege
Freya en zorgteam TM