Lina Wyns

beste familie, bij het heengaan van uw moeder bieden wij jullie onze oprechte deelneming aan.
Wij zullen haar gedenken als een lieve, hartelijke vrouw, een fijne collega die er altijd was met raad, vriendelijkheid en meeleven.