Liliane Tilleman

DE BOMEN KOMEN UIT DE GROND
EN UIT HUN STAM DE TWIJGEN
EN IED’REEN VINDT HET HEEL GEWOON
DAT ZIJ WEER BLADEREN KRIJGEN
WE ZIEN ZE VALLEN OP DE GROND
EN DAN OPNIEUW WEER GROEIEN
ZO HEEFT DE AARDE ONS GELEERD
DAT AL WAT STERFT ZAL BLOEIEN

NATHALIE, INNIGE DEELNEMING BIJ HET VERLIES VAN JE MAMA
SOPHIE EN NATHALIE VAN DUUREN