Kristin Kinget

Beste René en dochters van Titine
Met een gevoel van dankbaarheid hebben we samen naar het herdenkingsfilmpje van jullie mama gekeken. Het weerspiegelt een sierlijke dame die jullie mama is geweest en zoals wij haar altijd gekend hebben en het drukt veel gelukkige momenten uit met haar naaste familie, haar man, haar kinderen en haar kleinkinderen. Beelden die jullie nu verder kunnen koesteren.
Onze beste groeten en veel warmte en genegenheid gewenst in deze intense periode voor jullie allen.
Kristien en Stefaan