Kristin Kinget

Beste René,
Het is met droefheid dat wij het overlijden vernemen van uw dierbare echtgenote. Wij bieden u langs deze weg onze oprechte gevoelens van deelneming aan. Wij hadden het geluk haar een paar keer te ontmoeten en houden hieraan uitstekende herinneringen over.
Mogen de vele herinneringen aan hetgeen zij in uw leven betekende een vorm van troost zijn bij haar heengaan.
Zeer genegen groeten,
Pierre en Thérèse