Jozef Marissen

Met onze bijzondere deelname , door zeer lange vriendschap met Jeannine en Jozef, bij het verlies van jullie Nonkel, Dierbare Vriend en Levensgezel.
Familiale verplichtingen weerhouden ons om aanwezig te zijn op uitvaartplechtigheid. In gedachte bij jullie.

An en Etienne