Josée Van Overstraeten

Beste Mia en Patrick,

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van uw geliefde mama en schoonmama.
Afscheid nemen is het moeilijkste in je leven. Je leert het eigenlijk nooit.
Mogen de mooie herinneringen aan haar jullie troost en sterkte bieden in deze moeilijke dagen.

Met genegen groet,

Rita en Erik