Jeannine Dupay

Innige deelneming en nog veel sterkte.
Ook van echtgenote Evelyne.