Jeanne Van Campenhout

Innige deelneming en sterkte bij dit heengaan,
jos