Jeanne Leemans

Aan Els Desmedt en Familie,
Onze innige deelneming bij het overlijden van Uw moeder, wij wensen U veel moed en sterkte.