Jeanne Leemans

Bewaar je geliefde mama als een lied in je hoofd en als een schat in je hart
Linda en Hugo