Jacqueline Goujon-Dubois

Innige deelneming bij het heengaan van ‘mamy’ zoals ik haar kende via Jean en Silke, Lize en Louis. Zij betekende veel voor hen en we kunnen alleen maar dankbaar zijn voor zoveel jaren liefde en bekommernis. De pijn van het afscheid blijft. Veel sterkte!