Huguette Heyvaert

Geachte familie
Gelieve hierbij onze oprechte deelneming in uw verdriet te willen aanvaarden.
Hoogachtend
Namens de familie Wauters- Van Hemelryck
Gaston Wauters