Honorina Meys

Beste Marcel, In naam van de leden en van het bestuur van Tennisclub Strombeek-Bever betuigen wij ons medeleven met het overlijden van jouw echtgenote Hororina.