Henriette Schoenaers

Wij leven mee in het verdriet van gans de familie bij het overlijden van Henriette, onze kranige buurvrouw aan wie wij de beste herinneringen bewaren. Wij kunnen niet op de begrafenis aanwezig zijn wegens verlof en wensen aan iedereen veel moed en sterkte in deze moeilijke momenten van het leven.
Frans en Andrea Verholle-Vanryckeghem en familie