Hélène Telen

Bij deze wens ik jullie mijn gevoelens van innige deelneming aan te bieden naar aanleiding van het overlijden.
Ik wens jullie veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.