Hélène Telen

Lieve Geliefden,

Een geliefde mama, oma en vriendin vergezellen… tot daar, waar je haar werkelijk kan zien uitvaren, waar zij jullie nog toewuift en jullie haar uitwuiven… is wederzijds in Liefde loslaten. Zij gaat naar huis waar zij ‘thuis’ is en verwelkomd wordt door eeuwige geliefden, waar ook jullie steeds deel van uitmaken. Moge Eeuwig Leven de Vonk van Licht en Dankbaarheid zijn in Jullie Harten . Innig Verbonden. Erna.