Helena ‘Leentje’ Herremans

Wij bieden u onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van uw geliefde echtgenote, moeder en grootmoeder Leentje. We wensen u allen veel sterkte toe.