Gustave Glorieux

Beste tante Suzanne, Gery, Ann, kinderen en kleinkinderen,
Met verslagenheid vernamen wij het overlijden van nonkel Gustaaf.
Afscheid nemen is moeilijk. Weten dat dit afscheid voor goed is , maakt het nog pijnlijker.
We zullen nonkel Gustaaf steeds in onze herinnering houden als een toegewijde , liefhebbende en bezorgde vader en opa.
Voor ons blijft hij de goedlachse , joviale nonkel die steeds zorgde voor de vrolijke noot als we samen waren.
Zoek sterkte en steun bij elkaar en moge de herinneringen aan de vele fijne momenten die jullie samen beleefden een houvast zijn om dit verlies te verwerken en een plaats te geven.
Door omstandigheden konden wij jammer genoeg niet aanwezig zijn op de uitvaart. Daarom willen we langs deze weg onze oprechte deelneming betuigen. Aldo, Ria en de kinderen