Guido van Eeden

Bij het heengaan van Guido, denk ik aan de inspirerende en sympathieke samenwerking tijdens gidsbeurten in Brussel, als collega in de gidsenbond Toegico en in de de toenmalige vereniging voor gepensioneerde officieren West-Brabant.
Innige deelneming aan mevrouw en de familie.