Guido van Eeden

Annemie en familie,
Oprechte deelneming bij het heengaan van deze bezielende man.
Neem de tijd om te rouwen en leef verder met de herinnering aan hem, want die kan je koesteren.
Van harte, Jan en Cil Mot Cloet