Gilberte Van Campenhout

Een moeder geeft veiligheid, ze bezit een wijsheid door geen verstand te verklaren.
Een moeder geeft eenen tot op haar sterfbed.
Een moeder sterft nooit ….. haar verhaal leeft voort in onze herinneringen.
Wij wensen jullie veel sterkte toe in deze tijd van verdriet .
Afscheid nemen …. we leren het nooit
Onze christelijke deelneming
Gilbert en Renilda Vandeneede- Van Vaeck