Gilberte Van Campenhout

Koester de herinneringen en we wensen jullie allen veel sterkte toe.
Onze oprechte deelneming,
Jan Van Humbeeck en Erna Goutvrind