Germaine De Moor

Een goede moeder heeft jullie verlaten .
Een leegte die altijd blijft bestaan.
Lief en leed samen delen,dat was haar aardse idiaal .
Het schoonste van haar leven heefdzij jullie steeds gegeven en isdan heengegaan.
Maar in jullie hart blijft ze voor altijd bestaan