Frans Windelen

Onze innige deelneming. Wij wensen Angela, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel moed.
Een vader vertrek altijd te vroeg. Laat ons de goede herinnering houden en met elkaar delen.