François De Smedt

bij deze bieden wij onze innige deelneming bij het heengaan van Franske
wij wensen veel moed toe aan zijn zuster die dikwijls op bezoek kwam, en aan de andere familieleden in deze moeilijke dagen