Eugeen Devriese

Innige deelneming bij het overlijden van je vader. Veel sterkte voor de komende tijd.
Bewaar de mooie herinneringen.
Met alle sympathie, Yvonne en Willy